Značku IPMA na Slovensku reprezentuje Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR). SPPR je dobrovoľným profesijným združením fyzických osôb a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením.

Kontakt

Hrachová 4, 821 05, Bratislava, Slovensko

office@ipmaslovakia.sk

+421 911 257 180

Identifikačné údaje:
IČO: 3566 1283
DIČ: 2021 4361 86
IČ DPH: SK2021436186
Spoločnosť zapísaná v registri MV SR, č. spisu VVS/1-900/90-9389-1

IPMA®, IPMA Level D®, IPMA Level C®, IPMA Level B®, IPMA Level A®, IPMA ICB®, IPMA OCB®, IPMA PMC®, IPMA PPMC®, IPMA Delta®, IPMA Project Excellence Baseline® a IPMA Project Excellence Award® sú registrované ochranné známky International Project Management Association. PRINCE2®, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Professional a MSP® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. PMI®, CAPM®, PMP®, PgMP®, PfMP® a PMBOK® Guide sú registrované ochranné známky Project Management Institute Inc.