Dokumenty ku VZ 2024

  1. Správa revízora finančného hospodárenia
  2.  Správa o činnosti SPPR za rok 2023
  3.  Správa o činnosti SIPR za rok 2023
  4.  Návrh plánu činnosti SPPR/ SIPR na rok 2024
  5. Návrh indexácie
  6.  Investície SPPR
  7. Návrh rozpočtu SPPR/ SIPR na rok 2024
  8. Uznesenie
  9. Zápisnica