Transformácia a prostredie

Transformácia a prostredie

Prinášame ďalšie podujatie v rámci našej série o transformáciách. V máji sa pozrieme na projekty transformácie z pohľadu prostredia. 

Na minulých podujatiach naši hostia zdieľali s nami zaujímavé projekty a programu z pohľadu dopadov na ľudí a riadenie zmien, či z pohľadu nástrojov a prístupov ako takéto transformácie riadiť. 

Na webinári 26.5. v stredu od 17:30 privítame vzácnych hostí, ktorí pretvárajú naše prostredie v užšom aj v širšom pohľade. 

Prvý príspevok bude o transformácii na Európskej úrovni v oblasti jadrovej energetiky. Našim hosťom bude Miroslav Zimermann, ktorý pôsobí ako projektový manažér v jadrovom priemysle.  

Druhý príspevok nám predstaví projekty, ktoré transformujú naše hlavné mesto, Bratislavu. O projektoch mesta Bratislavy nám príde porozprávať Lukáš Dinda, zástupca riaditeľa magistrátu Bratislavy. 

Termín webinára: streda 26.5.2021 od 17:30 do 19:30 

Webinár je bezplatný, ale je potrebné vopred sa registrovať, aby sme Vám poslali link na podujatie.

Link registrácia cez Eventbrite Transformácia a prostredie

Program: 

 1. Transformácia – Ako byť súčasťou transformácie na Európskej úrovni – Miroslav Zimermann 

Spôsoby a možnosti, ako sa zapojiť do jednej z najväčších transformácií, ktorá sa realizuje permanentne a ktorá zásadne ovplyvňuje podnikateľské prostredie v rámci Európy. 

2. Projekty transformujú prostredie Bratislavy a prostredie jej organizácie – Lukáš Dinda 

Nové projekty výrazne skvalitňujú život Bratislavčaniek a Bratislavčanov, no zároveň menia fungovanie mesta a magistrátu ako organizácie. Projekty v priestore Bratislavy ako Živé miesta, Grössling, Živé námestie, nová električková trať v Petržalke, digitalizácia úradu sú všetko naše iniciatívy, ktoré menia život občanov. Ako ale funguje projektové riadenie v samospráve? Prečo je pre mesto dôležité? 

Hostia: 

Miroslav Zimermann – Vyštudoval som Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Viac než 20 rokov som pracoval v oblasti jadrovej energetiky vo viacerých pracovných pozíciách. Vo francúzskej spoločnosti Air Liquide Welding som 5 rokov riadil viacero projektov v rámci regiónu Strednej Európy. Mal som príležitosť, ako diplomat byť súčasťou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únue v Bruseli, kde som pôsobil aj ako predseda pracovnej skupiny pre Atómové otázky. V súšasnej dobe opätovne pôsobím v jadrovom priemysle v rámci skupiny Framatome, ako projektový manažér, kde navrhujem a riadim procesy súvisiace s projektovým riadením. 

Lukáš Dinda – Svoju profesionálnu kariéru začal v medzinárodnej spoločnosti v automobilovom priemysle, kde zodpovedal od roku 2012 ako generálny sekretár za strategické plánovanie, manažment cieľov a výkonu, ako aj firemnú komunikáciu. Medzi jeho projekty patria napríklad témy ako redizajn manažmentu cieľov a výkonu a jeho rollout do materského koncernu alebo viacerými oceneniami vyznamenaná digitalizácia zamestnaneckej komunikácie v priemyselnom prostredí. Od roku 2019 sa presunul do Nemecka, kde v rámci generálneho sekretariátu a rozvoja podnikania prestížnej automobilovej značky viedol ako senior projektový riaditeľ viaceré projekty v oblasti stratégie, integrity, organizačného dizajnu, udržateľnosti a životného prostredia. Od júla 2020 prevzal v Hlavnom meste SR Bratislava pozíciu zástupcu riaditeľa magistrátu, kde zodpovedá za časť úradu vrátane projektovej kancelárie, rozvoja organizácie a IT. 

Registrujte sa: Link registrácia

Miroslav Zimermann
Miroslav Zimermann
Lukáš Dinda
Lukáš Dinda