Aktualizované: 16.7.2020

Vaše súkromie je pre SPPR veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď s nami komunikujete, prípadne ked navštívite portál https://www.ipmaslovakia.sk z počítača alebo vášho mobilného zariadenia.

„Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.ipmaslovakia.sk . Spoločnosť pre projektové riadenie (ďalej len „SPPR“) je dobrovoľným profesijným združením fyzických osôb a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Evidencia členov SPPR a uchádzačov o certifikáciu IPMA

Záujemca o členstvo v SPPR vyplní prihlášku na webovej stránke v rozsahu meno, priezvisko, email, telefón, číslo OP,  adresa bydliska, informácie o zamestnávateľovi, o aký druh členstva má záujem a aké má skúsenosti s projektovým manažmentom. Všetky tieto údaje sú odoslané mailom na office@ipmaslovakia.sk. Vaše údaje sa uchovávajú po dobu 7 rokov od registrácie.

Komunikácia s SPPR

SPPR zasiela svojím členom newsletter za účelom propagácie eventov a poskytovania informácií z oblasti projektového manažmentu a riadenia.  Na tento účel SPPR spracováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email a uchováva ich po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu.

V prípade registrácie na eventy organizované SPPR sa účastníci registrujú cez konkrétne webové stránky prezentujúce dané udalosti, ktoré spravuje SPPR. Rozsah osobných údajov závisí od jednotlivých podujatí, ktoré sú prezentované prostredníctvom sociálnych sieti Facebook, LinkedIn  a webového sídla www.21centuryprojects.org a sú to: meno, priezvisko, adresa, email.

Súbory cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.
SPPR využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok.
Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa správa rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

SPPR využíva cloudové služby tretích strán, ako je Mailchimp, ktoré jej pomáhajú s posielaním e-mailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch. SPPR na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje odstránia. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä:

  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje,
  • právo požadovať obmedzenie ich spracovania,
  • právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov,
  • právo na prístup k vašim osobným údajom ,
  • právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov,
  • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a
  • za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

V prípade otázok k ochrane osobných údajov prosím píšte na mailovú adresu: office@ipmaslovakia.sk.

Akákoľvek činnosť, funkcia, povinnosť, alebo právo sú uvádzané na webovom sídle IPMA Slovakia iba mužským rodom. Totožné znenie platí aj pre iné rody.