Účelom IPMA Slovakia je posilňovať kompetencie a znalostné oblasti projektových manažérov, a tým zvyšovať podiel úspešných a profesionálne riadených projektov na Slovensku.

IPMA Slovakia je značkou Spoločnosti pre projektové riadenie (ďalej len SPPR).

SPPR je dobrovoľným profesijným združením fyzických osôb a právnických osôb zaoberajúcich sa projektovým riadením. Je členskou asociáciou International Project Management Association a ako jediná organizácia v Slovenskej republike môže certifikovať podľa štandardu IPMA®. Spoločnosť SPPR bola založená v roku 1994. Od roku 2019 sa SPPR prezentuje pod značkou IPMA Slovakia.

Účel IPMA Slovakia vychádza zo Stanov SPPR, ktorými sa riadi činnosť Spoločnosti pre projektové riadenie.

Výbor IPMA Slovakia 

Výbor IPMA Slovakia zodpovedá za strategické riadenie, prevádzku, reprezentáciu, koordináciu marketingových aktivít, riadenie portfólia projektov a prácu s členskou základňou.

1O0A9640

Peter Sochna

Prezident

Certified Consultant and Coach >> IPMA® Level C
Certified Project Manager >> IPMA® Level C

drahosova_new400x599

Silvia Drahošová

Predseda

Certified Programme Director >> IPMA® Level A
Certified Executive Consultant and Coach >> IPMA® Level A

Miroslav Zimermann

Miroslav Zimermann

Člen výboru SPPR

Certified Senior Project Manger >> IPMA® Level B

fbt

Alexandra Fidlerová

Členstvo

Certified Project Management Associate >> IPMA® Level D

Jana Beles Hurtova

Jana Beleš Hurtová

Certifikácia

Certified Programme Director >> IPMA® Level A
Certified Senior Consultant and Coach >> IPMA® Level B

Dean_Res

Dean Reš

Verejný sektor

Certified Executive Consultant and Coach >> IPMA® Level A

Slovenský inštitút projektového riadenia (SIPR) 

Je nezávislou organizačnou zložkou SPPR, ktorá zabezpečuje certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa štandardu IPMA®. Činnosť SIPR upravuje Štatút SIPR.

SIPR je riadený Správnou radou, volenou valným zhromaždením SPPR. Výkonné riadenie a organizáciu certifikácie zabezpečuje Riaditeľ výkonného útvaru SIPR spolu s administrátorkou certifikácie.

zajacova

Lenka Zajacová

Predseda SR SIPR

PMP

Kapucian

Boris Kapucian

Člen SR SIPR

PRINCE2® Foundation

JaszberenyiPeter_small

Peter Jaszberényi

Člen SR SIPR

Certified Senior Project Manager >> IPMA® Level B,
PRINCE2® Foundation

sestak

Ľubomír Šesták

Člen SR SIPR

Certified Senior Project Manager >> IPMA® Level B

Jana Beles Hurtova

Jana Beleš Hurtová

člen SR SIPR, hodnotiteľka

Certified Programme Director >> IPMA® Level A
Certified Senior Consultant and Coach >> IPMA® Level B

fbt

Alexandra Fidlerová

Riaditeľka SIPR

Certified Project Management Associate >> IPMA® Level D

hana_michalikova

Hana Michalíková

Člen SR SIPR

Certified Senior Project Manager >> IPMA® Level B

Jana Beles Hurtova

Jana Beleš Hurtová

člen SR SIPR, hodnotiteľka

Certified Programme Director >> IPMA® Level A
Certified Senior Consultant and Coach >> IPMA® Level B

fbt

Alexandra Fidlerová

Riaditeľka SIPR

Certified Project Management Associate >> IPMA® Level D