Certifikácia 

Certifikačný systém IPMA 4-LC umožňuje získať medzinárodne uznávaný certifikát v projektovom riadení v nasledovných stupňoch: stupeň A, B, C a D.

Bližší popis jednotlivých stupňov, vstupných požiadaviek a procesu certifikácie nájdete v dokumente Pokyny pre záujemcov (PPZ).

Certifikácia CCT umožňuje získať medzinárodne uznávaný certifikát pre konzultantov, koučov a trénerov v oblasti projektového riadenia.

Certifikácia DELTA umožňuje získať medzinárodne uznávaný certifikát organizáciám v oblasti projektového riadenia.

Certifikácia Agile umožňuje získať medzinárodne uznávaný certifikát pre členov agilných tímov a tiež skúsených agilných lídrov.

Certifikovaných jednotlivcov si môžete vyhľadať a overiť v Databáze certifikovaných profesionálov.

Certifikovaný riaditeľ projektov

Uchádzač o certifikát IPMA stupeň A musí preukázať minimálne 5 rokov praxe ako projektový/ programový/ portfóliový manažér v zodpovednej vedúcej úlohe vo veľmi zložitých projektoch a to minimálne za posledných 12 rokov.

Certifikovaný manažér komplexných projektov

Uchádzač musí preukázať minimálne 5 rokov praxe v pozícii projektového/ programového alebo portfóliového manažéra za posledných 8 rokov, z toho najmenej 3 roky na zodpovedných manažérskych pozíciách.

Certifikovaný projektový manažér

Uchádzač musí preukázať minimálne 3 roky praxe ako projektový manažér v projektoch strednej zložitosti alebo v zodpovednej úlohe v oblasti riadenia projektov, podpora projektového manažéra v zložitých projektoch.

Certifikovaný člen projektového tímu

Uchádzač o certifikát IPMA stupeň D musí preukázať znalosť prvkov spôsobilostí súvisiacich s projektovým riadením. Na absolvovanie skúšky nie je potrebné preukázať predošlé skúsenosti s riadením projektov.

Recertifikácia

Predĺženie platnosti certifikátu.

CCT

Certifikácia konzultantov, koučov a trénerov.

IPMA Delta

Projektová excelentnosť organizácií a konformita so systémom manažérstva kvality v oblasti projektového riadenia.

IPMA Agile

Certifikácia členov agilných tímov a tiež skúsených agilných lídrov.

Termíny

Termíny certifikačných kôl IPMA.

CCT

Certifikácia konzultantov, koučov a trénerov.

CCT

Certifikácia konzultantov, koučov a trénerov.

IPMA Delta

Projektová excelentnosť organizácií a konformita so systémom manažérstva kvality v oblasti projektového riadenia.

Poplatky

Kompletný zoznam poplatkov pre certifikáciu a recertifikáciu.

SPS4

Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie.

Príprava na certifikáciu

Ako sa pripraviť na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky.

Riešenie sťažností

Výhrady a odvolania proti rozhodnutiam.

Hodnotitelia

Zoznam hodnotiteľov, práva a povinnosti.

Certifikáciou zvyšujeme svoju kvalifikáciu