IPMA Agile - Certifikácia členov agilných tímov a tiež skúsených agilných lídrov. 

V rámci IPMA Slovensko môžete absolvovať dve úrovne Agile certifikácie:

  • CERTIFIED AGILE ASSOCIATE IPMA – LEVEL D ®
  • CERTIFIED AGILE LEADER IPMA – LEVEL C ®

CERTIFIED AGILE ASSOCIATE – IPMA LEVEL D ®

Je určená pre každého, kto chce úspešne fungovať v agilnej organizácii, a to ako buď ako člen agilného vývojového/delivery tímu, alebo ako člen podporných tímov napríklad back-office, business operations, personálne (HR), právne, controlling a podobne.

Zameriava sa na základné charakteristiky agilných prístupov, ich špecifík, pojmov a porozumeniu spôsobu práce agilných tímov, vrátane odlišností oproti tradičným prístupom.

⦁       Nie je potrebné dokladovať žiadnu prax

⦁       Platnosť certifikátu je 5 rokov

⦁       Skúška je on-line písomný test pozostávajúci z otázok k jednotlivým kompetenciám. Skúška sa uskutočňuje v českom jazyku.

CERTIFIED AGILE LEADER – IPMA LEVEL C ®

Je určená pre všetkých pracovníkov v agilnej organizácii, ktorí používajú agilné riadenie ako spôsob svojho riadenia. Minimálna požadovaná prax je 1 rok.

Zameriava sa na agilný spôsob produktového vývoja a dodávok projektov pre všetky typy organizácií.

⦁       V prihláške uchádzač preukáže, že v posledných 3 rokoch pracoval minimálne 200 človeko dní v agilne riadenej organizácii alebo využíval agilný framework

⦁       Platnosť certifikátu je 5 rokov

⦁       Skúška je písomný test pozostávajúci z prípadovej štúdie, otvorených otázok otázok a osobného pohovoru s hodnotiteľom. Skúška sa uskutočňuje v českom jazyku.