IPMA stupeň A 

 1. IPMA stupeň A: Certifikovaný riaditeľ projektov

Kandidát pôsobí vo veľmi zložitom projektovom prostredí, ktoré má strategický dopad na organizáciu.

Vstupné požiadavky: za posledných 12 rokov musí uchádzač preukázať minimálne 5 rokov praxe ako projektový manažér v zodpovednej vedúcej úlohe vo veľmi zložitých projektoch, z ktorých najmenej 3 roky na úrovni strategického riadenia.

V prípade certifikácie IPMA-A nie je možné vyššie uvedené predĺžiť obdobie na viac ako 12 rokov, od ktorého má žiadateľ skúsenosti.

 1. IPMA stupeň A: Certifikovaný riaditeľ programov

Kandidát pracuje vo veľmi zložitom programovom prostredí, ktoré má strategický dopad na organizáciu.

Vstupné požiadavky: uchádzač musí preukázať za posledných 12 rokov:

 • minimálne 5 rokov praxe vo funkcii programového manažéra v zodpovednej vedúcej úlohe vo veľmi zložitých programoch, z ktorých najmenej 3 roky na úrovni strategického riadenia

alebo

 • minimálne 4 roky praxe ako programový manažér v zodpovednej vedúcej úlohe vo veľmi komplexných programoch a minimálne 3 roky praxe ako projektový manažér v zodpovednej úlohe vedúceho, ktorý riadi veľmi komplexné projekty na strategickej úrovni.

V prípade certifikácie IPMA-A nie je možné vyššie uvedené predĺžiť obdobie na viac ako 12 rokov, od ktorého má žiadateľ skúsenosti.

 1. IPMA stupeň A: Certifikovaný riaditeľ portfólia

Kandidát pôsobí vo veľmi komplexnom portfóliovom prostredí, ktoré má strategický dopad na organizáciu.
Vstupné požiadavky: uchádzač musí preukázať za posledných 12 rokov:

 • minimálne 5 rokov skúseností s riadením portfólia v zodpovednej vedúcej úlohe vo veľmi komplexných portfóliách na strategickej úrovni.

alebo

 • minimálne 4 roky praxe ako portfólio manažér v zodpovednej vedúcej úlohe vo veľmi komplexných portfóliách a minimálne 3 roky praxe ako projektový alebo programový manažér v zodpovednej úlohe vedúceho, riadenie veľmi komplexných projektov alebo programov na strategickej úrovni.

V prípade certifikácie IPMA-A nie je možné vyššie uvedené predĺžiť obdobie na viac ako 12 rokov, od ktorého má žiadateľ skúsenosti.

Certifikát má platnosť na 5 rokov. Po uplynutí tejto doby môže certifikovaný manažér podať žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu o ďalších 5 rokov. (Podrobnosti na stránke Recertifikácia)

Pre získanie certifikátu IPMA stupeň A je potrebné:

1.krok: Vyplnenie dokumentov

Dokumenty ku certifikácii:

 1. Objednávka k certifikácii IPMA stupeň A – 2. časť
 2. Formulár pre sebahodnotenie
 3. Odborný životopis
 4. Súhrnná správa– prehľad projektov s Prílohou na určenie zložitosti projektov
 5. Zadanie pre spracovanie Správy o projekte/ projektoch IPMA stupeň 
 • Na základe online registrácie a následného doručenia všetkých príloh na certifikáciu bude vystavená faktúra..

Dokumenty je potrebné vyplniť podľa pokynov v PPZ – Pokyny pre záujemcov a návodov uvedených priamo v šablónach.

2.krok: Vypracovanie Správy o projekte

Po kontrole a pripustení je uchádzač vyzvaný na vypracovanie Správy o projekte

3.krok: Osobný pohovor

Online certifikácia pre IPMA stupeň A

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia sme zaviedli aj možnosť online IPMA certifikácie. 

Certifikácia podľa IPMA® Level A sa vykonáva online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná dvoma virtuálne prítomnými hodnotiteľmi, ktorí preveria znalosti a spôsobilosti uchádzača:

 1. Rozšírený pohovor: rozhovor o Správe o projekte predloženej uchádzačom (alebo o skúsenostiach z iných projektov so zložitosťou primeranou úrovni praxe pre stupeň A) a ostatných spôsobilostiach v oblastiach „Perspektíva“, „Ľudia“ a „Postupy“ podľa ICB4/SPS4 (trvanie do 120 min). 

Kontakt na administrátorku certifikácie: