Riešenie sťažností 

Tento postup je určený pre prednesenie sťažností, výhrady a odvolania proti rozhodnutiam, námietky  súvisiace  s prípravou alebo priebehom  certifikácie odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA® a prípady zneužívania v spojení s vydávaním certifikátov SIPR.

Ako podať sťažnosť:

Sťažnosť musí byť podaná písomne na Výbor pre riešenie sťažností na adresu:

 • Výbor pre riešenie sťažností
 • Spoločnosť pre projektové riadenie
 • Hrachová 4
 • 821 05 Bratislava

Informácie, ktoré je potrebné uviesť:

Uvedením nasledovných informácií pomôžete k urýchlenému riešeniu Vašej sťažnosti:

 • názov firmy , Vaše meno, dátum certifikačného kola, Vaša email adresa a ak máte záujem o kontaktovanie aj telefonicky – telefónne číslo,
 • napíšte s čím ste neboli spokojný,
 • meno osoby s kým ste komunikovali,
 • opis sťažnosti, výhrady, námietky.

Riešenie sťažností:

 • Budeme riešiť Vašu sťažnosť starostlivo a čestne.
 • Preveríme Vašu sťažnosť a zašleme Vám našu odpoveď najneskôr v lehotách uvedených v platnom systéme certifikácie.
 • O priebehu riešenia sťažnosti, až do jej vyriešenia Vás budeme priebežne informovať.
 • Ospravedlníme sa za chyby a nedostatky na strane SIPR alebo SPPR, vysvetlíme príčiny ich vzniku a zariadime nápravu okamžite len čo to bude možné, najneskôr v lehotách uvedených v platnom systéme certifikácie.
 • Zmeníme náš prístup a spôsob našej práce/ procesy tak, aby sme predchádzali podobným chybám/ omylom v budúcnosti.