IPMA International Delta Certification  

V konkurenčnom trhovom prostredí potrebujú podnikateľské subjekty efektívnejšie napĺňať očakávania zainteresovaných strán nielen na úrovni profesionálne riadených projektov, programov a portfólií, ale preukázať aj organizačnú spôsobilosť, projektovú excelentnosť a konformitu so systémom manažérstva kvality v oblasti projektového riadenia.

V rámci IPMA Delta® certifikácie môže žiadateľ dosiahnuť jednu z piatich úrovní: Initial, Defined, Standardised, Managed alebo Optimising. Nakoľko IPMA Delta® certifikácie sa zúčastňujú aj zahraniční hodnotitelia, dokumentácia sa predkladá v anglickom jazyku. Z uvedeného dôvodu sa kľúčové názvoslovie certifikačného štandardu neprekladá do slovenčiny.  

IPMA Delta® certifikácia je v súlade s ISO/IEC 17021 Conformity assessment – General requirements for bodies providing audit and certification of management systems. Platnosť certifikátu je 5 rokov.

Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.

Otázky a odpovede