IPMA stupeň B 

 1. IPMA stupeň B: Certifikovaný manažér komplexných projektov

Kandidát má skúsenosti s prostredím zložitých projektov v rámci organizácie.

Vstupné požiadavky:  za posledných 8 rokov musí uchádzač preukázať minimálne 5 rokov praxe ako projektový manažér, z čoho najmenej 3 roky na zodpovedných manažérskych pozíciách, riadenie komplexných projektov. V odôvodnených prípadoch vyššie uvedené obdobie 8 rokov sa môže predĺžiť až na 12 rokov.

 1. IPMA stupeň B: Certifikovaný manažér komplexných programov

Kandidát má skúsenosti s prostredím komplexného programu v rámci organizácie.

Vstupné požiadavky:  za posledných 8 rokov musí uchádzač preukázať minimálne 5 rokov praxe v pozícii programového manažéra, z toho najmenej 3 roky na zodpovedných manažérskych pozíciách, ktoré riadia komplexné programy. V odôvodnených prípadoch vyššie uvedené obdobie 8 rokov sa môže predĺžiť až na 12 rokov.

 1. IPMA stupeň B: Certifikovaný manažér komplexných portfólií

Kandidát má skúsenosti s komplexným portfóliovým prostredím v rámci organizácie.

Vstupné požiadavky:  za posledných 8 rokov musí uchádzač preukázať minimálne 5 rokov praxe vo funkcii portfóliového manažéra, z toho najmenej 3 roky na zodpovedných manažérskych pozíciách, ktoré riadia komplexné portfóliá. V odôvodnených prípadoch vyššie uvedené obdobie 8 rokov sa môže predĺžiť až na 12 rokov.

Certifikát má platnosť na 5 rokov. Po uplynutí tejto doby môže certifikovaný manažér podať žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu o ďalších 5 rokov. (Podrobnosti na stránke Recertifikácia)

Pre získanie certifikátu IPMA stupeň B je potrebné:

1.krok: Vyplnenie dokumentov

  Dokumenty ku certifikácii:

 1. Objednávka k certifikácii IPMA stupeň B – 2. časť
 2. Formulár pre sebahodnotenie
 3. Odborný životopis
 4. Súhrnná správa– prehľad projektov s Prílohou na určenie zložitosti projektov
 5. Zadanie pre spracovanie Správy o projekte/ projektoch IPMA stupeň B
 • Na základe online registrácie a následného doručenia všetkých príloh na certifikáciu bude vystavená faktúra.

Dokumenty je potrebné vyplniť podľa pokynov v PPZ – Pokyny pre záujemcov a návodov uvedených priamo v šablónach.

2.krok: Certifikačná skúška a simulačný workshop

 • I deň – Písomná certifikačná skúška (1 deň)
 • II deň – Workshop

Simulačný workshop je fázou skúšky, počas ktorej sa kandidátovi alebo skupine záujemcov predloží prípadová štúdia a zadajú sa úlohy pod pozorovaním hodnotiteľov. Počas workshopu kandidáti riešia praktické projektové situácie primerané zložitosti realizovaných projektov. Podmienkou uskutočnenia workshopu je určitý minimálny počet kandidátov v opačnom prípade je workshop nahradený rozšíreným pohovorom. 

Online certifikácia pre IPMA stupeň B

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia sme zaviedli aj možnosť online IPMA certifikácie. 

Certifikácia podľa IPMA stupeň B sa vykonáva online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná dvoma virtuálne prítomnými hodnotiteľmi, ktorí preveria znalosti a spôsobilosti uchádzača v dvoch krokoch:

 1. Skúška: online písomne preverenie znalostí, spôsobilostí a praxe uchádzača ako projektového manažéra jednoduchých projektov otvorenými otázkami na prvky spôsobilostí z oblasti „Postupy“ podľa ICB4/SPS4 (trvanie 180 min).
 2. Rozšírený pohovor: 1. alternatíva: rozhovor o spôsobilostiach uchádzača v oblasti „Perspektíva“ a „Ľudia“ (na základe skúseností uchádzača z vedenia jednoduchých projektov) podľa ICB4/SPS4 + pohovor obsahuje rozhovor o  Správe o projekte predloženej uchádzačom (alebo o skúsenostiach z iných projektov) a ostatných spôsobilostiach podľa ICB4/SPS4 (trvanie celkovo do 120 min) 2. alternatíva: workshop riešenie prípadovej štúdie kde sa preveria spôsobilosti uchádzača v oblasti „Perspektíva“ a „Ľudia“ podľa ICB4/SPS4 (trvanie do 180 min) + záverečný pohovor ku Správe o projekte. 

Kontakt na administrátorku certifikácie:

 • Alexandra Fidlerová
 • 0911 257 180
 • certification@ipmaslovakia.sk