IPMA stupeň D 

IPMA stupeň D

Vstupné požiadavky: nie sú potrebné žiadne skúsenosti. Kandidát by mal poznať prvky spôsobilosti súvisiace s projektovým riadením. 

Certifikát má platnosť na 5 rokov. Po uplynutí tejto doby môže certifikovaný manažér podať žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu o ďalších 5 rokov. (Podrobnosti na stránke Recertifikácia)

Pre získanie certifikátu IPMA stupeň D je potrebné:

1.krok: Vyplnenie dokumentov

  Dokumenty ku certifikácii:

  1. Objednávka k certifikácii IPMA stupeň D – 2. časť
  2. Formulár pre sebahodnotenie

Dokumenty je potrebné vyplniť podľa pokynov v PPZ – Pokyny pre záujemcov a návodov uvedených priamo v šablónach.

2.krok: Certifikačná skúška

Online písomná certifikačná skúška (1 deň)

Online certifikácia pre IPMA stupeň D

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia sme zaviedli online IPMA certifikáciu. 

Certifikácia podľa IPMA stupeň D sa uskutočňuje online ako individuálna skúška uchádzača, ktorá preverí Vaše znalosti a je vykonávaná prostredníctvom softvéru Moodle v spolupráci s proctoringovým systémom SMOWL. Certifikačná skúška sa vykonáva v dvoch krokoch:

  1.  Test: Uchádzač od certifikačného orgánu dostane prihlasovacie údaje, pomocou ktorých bude mať prístup do svojho konta na Moodle. Vo vybranom termíne a čase sa mu otvorí prístup k testu so 68 otázkami, na ktoré musí zodpovedať do 60 minút. Test bude realizovať pod dohľadom proctoringu prostredníctvom kamery. Celý priebeh skúšky bude zaznamenaný.
  2. Otvorené otázky: Po ukončení testu uchádzač postupuje priamo na otvorené otázky. Odpovede vpisuje priamo do dokumentu. Certifikačný orgán bude znova prítomný, len prostredníctvom SMOWL v tejto 120-minútovej časti skúšky. Po odoslaní oboch častí bude uchádzač o výsledku skúšky informovaný kanceláriou certifikačného orgánu do 5 pracovných dní.

Kontakt na administrátora certifikácie:

  • Alexandra Fidlerová
  • 0911 257 180
  • certification@ipmaslovakia.sk