Poplatky 

DPH je vo výške 20%.

Vystavenie papierovej verzie certifikátu je spoplatnené sumou 20€ s DPH.

Pre uchádzačov na stupeň C a B, ktorých prihlási ich zamestnávateľ ako ucelenú skupinu, obsahujúcu najmenej 8 účastníkov, sa poskytuje zľava 10% z certifikačného poplatku.

Cena za publikáciu SPS4 je

  • 13,20 € (12 € bez DPH 10%) pre členov SPPR
  • 19,80 € (18 € bez DPH 10%) pre nečlenov

SPPR je platiteľom DPH. Pridelené IČ DPH je SK2021436186.

Všetky poplatky SPPR/SIPR (za certifikáciu, recertifikáciu, členské, publikáciu, SPS4, prípadne iné…) uhrádzajte na základe vystavenej faktúry.

Fakturačné údaje prosím zašlite na kontaktný e-mail certification@ipmaslovakia.sk spolu s objednávkou, alebo požiadavkou na vystavenie faktúry za špecifikovaný produkt.