IPMA stupeň C 

Kandidát má skúsenosti s vykonávaním úlohy súvisiacej s projektovým riadením v stredne zložitom projektovom prostredí v rámci organizácie.

Vstupné požiadavky: v posledných 6 rokoch musí uchádzač preukázať minimálne 3 roky praxe ako projektový manažér v projektoch strednej zložitosti alebo minimálne 3 roky praxe v zodpovednej úlohe v oblasti riadenia projektov, podpora projektového manažéra v zložitých projektoch. Časový rozsah 6 rokov môže byť predĺžený až na 10 rokov s príslušným zdôvodnením. 

Certifikát má platnosť na 5 rokov. Po uplynutí tejto doby môže certifikovaný manažér podať žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu o ďalších 5 rokov. (Podrobnosti na stránke Recertifikácia)

Pre získanie certifikátu IPMA stupeň C je potrebné:

1.krok: Vyplnenie dokumentov

  Dokumenty ku certifikácii:

 1. Objednávka k certifikácii IPMA stupeň C – 2. časť
 2. Formulár pre sebahodnotenie
 3. Odborný životopis
 4. Súhrnná správa– prehľad projektov s Prílohou na určenie zložitosti projektov
 • Na základe online registrácie a následného doručenia všetkých príloh na certifikáciu bude vystavená faktúra.

Dokumenty je potrebné vyplniť podľa pokynov v PPZ – Pokyny pre záujemcov a návodov uvedených priamo v šablónach.

2.krok: Certifikačná skúška a simulačný workshop

 • I deň – Písomná certifikačná skúška (1 deň)
 • II deň – Workshop

Simulačný workshop je fázou skúšky, počas ktorej sa kandidátovi alebo skupine záujemcov predloží prípadová štúdia a zadajú sa úlohy pod pozorovaním hodnotiteľov. Počas workshopu kandidáti riešia praktické projektové situácie primerané zložitosti realizovaných projektov. Podmienkou uskutočnenia workshopu je určitý minimálny počet kandidátov v opačnom prípade je workshop nahradený rozšíreným pohovorom.

Online certifikácia pre IPMA stupeň C

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia sme zaviedli aj možnosť online IPMA certifikácie. 

Certifikácia podľa IPMA stupeň C sa uskutočňuje online ako individuálna skúška uchádzača vykonávaná dvoma virtuálne prítomnými hodnotiteľmi, ktorí preveria Vaše znalosti a spôsobilosti v dvoch krokoch:

 1. Skúška: online písomne preverenie znalostí, spôsobilostí a praxe uchádzača ako projektového manažéra jednoduchých projektov otvorenými otázkami na prvky spôsobilostí z oblasti „Postupy“ podľa ICB4/SPS4 (trvanie 180 min).
 2. Rozšírený pohovor: 1. alternatíva: rozhovor o spôsobilostiach uchádzača v oblasti „Perspektíva“ a „Ľudia“ (na základe skúseností uchádzača z vedenia jednoduchých projektov) podľa ICB4/SPS4 (trvanie do 90 min) 2. alternatíva: workshop riešenie prípadovej štúdie kde sa preveria spôsobilosti uchádzača v oblasti „Perspektíva“ a „Ľudia“ podľa ICB4/SPS4 (trvanie do 180 min) + záverečný pohovor. 

Kontakt na administrátorku certifikácie:

 • Alexandra Fidlerová
 • 0911 257 180
 • certification@ipmaslovakia.sk