Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

27. – 28. január 2022

09.12.2021
06.01.2022
Certifikačné kolo Plánované

24. – 25. február 2022

06.01.2022

03.02.2022

Certifikačné kolo

Plánované

24. – 25. marec 2022

03.02.2022

10.03.2022

Certifikačné kolo

Plánované

28. – 29. apríl 2022

10.03.2022

14.03.2022

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. máj 2022

07.04.2022

12.05.2022

Certifikačné kolo

Plánované

23. – 24. jún 2022

06.05.2022

09.06.2022

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2022 sú pripravované individuálne.