Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

27. – 28. september 2021

09.08.2021 06.09.2021 Certifikačné kolo Plánované

26. – 27. október 2021

07.09.2021

05.10.2021

Certifikačné kolo

Plánované

25. – 26. november 2021

30.09.2021

04.11.2021

Certifikačné kolo

Plánované

16. – 17. december 2021

28.10.2021

24.11.2021

Certifikačné kolo

Plánované

27. – 28. január 2022

09.12.2021

06.01.2022

Certifikačné kolo

Plánované

24. – 25. február 2022

06.01.2022

03.02.2022

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2021 sú pripravované individuálne.