Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

26. – 27. január 2023

08.12.2022
12.01.2023
Certifikačné kolo Plánované

23. – 24. február 2023

05.01.2023

09.02.2023

Certifikačné kolo

Plánované

23. – 24. marec 2023

02.02.2023

09.03.2023

Certifikačné kolo

Plánované

27. – 28. apríl 2023

16.03.2023

113.04.2023

Certifikačné kolo

Plánované

25. – 26. máj 2023

06.04.2023

11.05.2023

Certifikačné kolo

Plánované

22. – 23. jún 2023

04.05.2023

08.06.2023

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2022 sú pripravované individuálne.