Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

25. – 26. január 2024

07.12.2023
11.01.2024
Certifikačné kolo Plánované

22. – 23. február 2024

04.01.2024

08.02.2024

Certifikačné kolo

Plánované

21. – 22. marec 2024

08.02.2024

07.03.2024

Certifikačné kolo

Plánované

25. – 26. apríl 2024

14.03.2024

11.04.2024

Certifikačné kolo

Plánované

30. – 31. máj 2024

18.04.2024

16.05.2024

Certifikačné kolo

Plánované

20. – 21. jún 2024

09.05.2024 06.06.2024 Certifikačné kolo Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2024 sú pripravované individuálne