Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

26. – 27. september 2024

08.08.2024
12.09.2024
Certifikačné kolo Plánované

24. – 25. október 2024

05.09.2024

10.10.2024

Certifikačné kolo

Plánované

28. – 29. november 2024

10.10.2024

14.11.2024

Certifikačné kolo

Plánované

16. – 17. december 2024

04.11.2024

02.12.2024

Certifikačné kolo

Plánované

30. – 31. január 2025

12.12.2024

16.01.2025

Certifikačné kolo

Plánované

27. – 28. február 2025

09.01.2025 13.02.2025 Certifikačné kolo Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2024 sú pripravované individuálne