Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

25. – 26. máj 2023

06.04.2023 11.05.2023 Certifikačné kolo Plánované

29. – 30. jún 2023

11.05.2023

15.06.2023

Certifikačné kolo

Plánované

27. – 28. júl 2023

16.06.2023

11.07.2023

Certifikačné kolo

Plánované

24. – 25. august 2023

13.07.2023

11.08.2023

Certifikačné kolo

Plánované

28. – 29. september 2023

10.08.2023

14.09.2023

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. október 2023

14.09.2023

12.10.2023

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2023 sú pripravované individuálne.