Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

23. – 24. november 2023

12.10.2023
09.11.2023
Certifikačné kolo Plánované

14. – 15. december 2023

02.11.2023

30.11.2023

Certifikačné kolo

Plánované

25. – 26. január 2024

07.12.2023

11.01.2024

Certifikačné kolo

Plánované

22. – 23. február 2024

04.01.2024

08.02.2024

Certifikačné kolo

Plánované

21. – 22. marec 2024

08.02.2024

07.03.2024

Certifikačné kolo

Plánované


SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2023 sú pripravované individuálne