Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM na rok 2021

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

24. – 25. máj 2021

05.04.2021 03.05.2021
Certifikačné kolo Plánované

22. – 23. jún 2021

04.05.2021

01.05.2021

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. júl 2021

08.06.2021

05.07.2021

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. august 2021

08.07.2021

05.08.2021

Certifikačné kolo

Plánované

27. – 28. september 2021

09.08.2021

06.09.2021

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. október 2021

07.09.2021

05.10.2021

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2021 sú pripravované individuálne.