Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

26. – 27. máj 2022

07.04.2022
12.05.2022
Certifikačné kolo Plánované

23. – 24. jún 2022

06.05.2022

09.06.2022

Certifikačné kolo

Plánované

28. – 29. júl 2022

10.06.2022

14.07.2022

Certifikačné kolo

Plánované

23. – 24. august 2022

06.07.2022

10.08.2022

Certifikačné kolo

Plánované

29. – 30. september 2022

12.09.2022

16.09.2022

Certifikačné kolo

Plánované

27. – 28. október 2022

09.09.2022

14.10.2022

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2022 sú pripravované individuálne. 1110