Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať zatiaľ do  30. septembra 2020. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM na rok 2020

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

18. – 19. jún 2020

30.04.2020

24.05.2020

Online CK

Ukončené

16 – 17. júl 2020

28.05.2020

21.06.2020

Online CK

Ukončené

20. – 21. august 2020

02.07.2020

26.07.2020

Online CK

Plánované

24. – 25. september 2020

06.08.2020

30.08.2020

Online CK

Plánované

22. – 23. október 2020

03.09.2020

27.09.2020

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. november 2020

08.10.2020

01.11.2020

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2020 sú pripravované individuálne.