Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

27. – 28. október 2022

09.09.202214.10.2022Certifikačné koloPlánované

23. – 24. november 2022

06.10.2022

09.11.2022

Certifikačné kolo

Plánované

15. – 16. december 2022

27.10.2022

01.12.2022

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. január 2023

08.12.2022

12.01.2023

Certifikačné kolo

Plánované

23. – 24. február 2023

05.01.2023

09.02.2023

Certifikačné kolo

Plánované

23. – 24. marec 2023

02.02.2023

09.03.2023

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2022 sú pripravované individuálne.