Termíny 

Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia počas karantény sme zaviedli online IPMA certifikáciu. Nové podmienky sa budú uplatňovať až do odvolania. Termíny certifikačných kôl budú prispôsobované individuálne.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: certification@ipmaslovakia.sk, mobil: 0911 257 180

Termíny certifikačných kôl PM na rok 2021

Certifikačné kolo 

Uzávierka C, B

Uzávierka D

Typ kola

Stav

18. – 19. február 2021

30.12.2020

24.01.2021

Certifikačné kolo

Plánované

16 – 17. marec 2021

28.01.2021

21.02.2021

Certifikačné kolo

Plánované

20. – 21. apríl 2021

02.02.2021

26.03.2021

Certifikačné kolo

Plánované

24. – 25. máj 2021

06.03.2021

30.04.2021

Certifikačné kolo

Plánované

22. – 23. jún 2021

03.04.2021

27.05.2021

Certifikačné kolo

Plánované

26. – 27. júl 2021

08.05.2021

01.06.2021

Certifikačné kolo

Plánované

SPPR/SIPR si vyhradzuje právo na zmenu termínov. Prípadná zmena bude oznámená na webstránke.

Termíny certifikačných kôl IPMA Delta a CCT na rok 2021 sú pripravované individuálne.