IPMA certifikácia a prípravné školenia cez projekt „Zručnosti pre trh práce“

Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pre rok 2024 „Zručnosti pre trh práce“ bol odštartovaný 8.apríla. Vďaka nemu majú všetci zamestnaní aj nezamestnaní možnosť získať príspevok na vzdelávanie.

Projekt sa zameriava na poskytovanie finančných príspevkov pre uchádzačov o zamestnanie (UoZ) a záujemcov o zamestnanie (ZoZ) na podporu nadobúdania alebo zmeny zručností potrebných pre aktívnu účasť, zotrvanie alebo zlepšenie postavenia na trhu práce, tak aby im nové alebo zmenené zručnosti umožnili väčšiu flexibilitu na trhu práce.

Ak máte záujem o školenie a certifikáciu projektových manažérov IPMA, vyberte si zodpovedajúcu úroveň certifikátu realizovaného certifikačnou autoritou IPMA Slovakia.

Cenová hranica školenia je 900 EUR s DPH pre nezamestnaných UoZ) a 1000 EUR s DPH pre zamestnaných (ZoZ).

Požiadať si v období do marca 2025 môžte požiadať celkovo 2x, avšak najprv treba absolvovať prvé školenie. Samozrejme žiadosť je vždy individuálne posúdená a (ne)schválená prislúchajúcim Úradom práce.

Všetky detaily nájdete na stránke UPSVaR.

Aký je postup?

  1. Záujemca o projekt sa musí zaregistrovať na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt ako – záujemca o zamestnanie (ZoZ), alebo uchádzač o zamestnanie (UoZ).
  2. Záujemca o zamestnanie si sám vyberie z verejne dostupných zdrojov konkrétne vzdelávanie, o ktoré má záujem, ako aj poskytovateľa vzdelávania, ktorý ho zrealizuje. Naše certifikácie nájdete tu.
  3. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrebné predložiť ÚPSVaR najneskôr 30 kalendárnych dní pred predpokladaným začiatkom vzdelávania.
  4. Poskytovateľ vzdelávania prikladá ešte Potvrdenie Cenový prieskum.
  5. Po schválení Žiadosti dostane záujemca Voucher a môže absolvovať vzdelávanie.
  6. Po absolvovaní vzdelávania vystaví Poskytovateľ Záujemcovi faktúru a tento ju doručí na Úrad.

Kto vám poradí?

Kontakt a bližšie informácie ohľadom príspevku: ÚPSVaR, Oddelenie poradenstva a vzdelávania vo vašom okresnom meste evidencie.

Ak chcete vedieť, ako sa úspešne pripraviť na certifikáciu, informácie nájdete na https://www.ipmaslovakia.sk/priprava-na-certifikaciu/

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať:

0911 257 180, certification@ipmaslovakia.sk