Ako sa pripraviť na úspešné absolvovanie certifikačnej skúšky. 

Certifikačná skúška IPMA testuje znalosti (Stupeň D) ako aj skúsenosti (Stupne C, B, A) uchádzačov.

Je preto dôležité venovať dostatok času a úsilia samotnej príprave.

Nevyhnuté sú znalosti základov metodiky projektového riadenia (hard skills). Patria k nim témy ako životný cyklus projektu, procesy v projektovom riadení, plánovanie projektu (ciele, rozsah, čas, zdroje, náklady), riadenie rizík a pod.)

Rovnako IPMA ako jediná na skúške testuje aj sociálne zručnosti (soft skills). Preto sú dôležité aj znalosti tém ako komunikácia, motivácia, leadership, a podobne.

Akreditované prípravné programy

Ako najvhodnejší spôsob prípravy na skúšku odporúčame akreditované vzdelávacie programy. Ide o vzdelávacie aktivity školiacich firiem, ktoré boli akreditované IPMA Slovakia a sú teda zárukou efektívnej prípravy. Momentálne je jediným akreditovaným programom Príprava na certifikáciu podľa IPMA® – level D, C a B od konzultačnej spoločnosti next level consulting. Záujemcovia, ktorí absolvujú prípravu v tomto programe dosahujú dlhodobo najvyššiu úspešnosť.

Literatúra

V prípade samoštúdia je základnou literatúrou publikácia  Súbor požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie SPS4. Obsahuje popis oblastí a tzv. prvkov, ktoré sú zahrnuté v skúške a pomáha záujemcovi identifikovať priestory na ďalší rozvoj.

 

Ďalším zdrojom informácii, ktorý IPMA Slovakia poskytuje zdarma je Slovník projektového riadenia. Ide o výkladový anglicko-slovenský slovník v PDF podobe. Ponúka slovenské ekvivalenty anglických termínov z oblasti projektového riadenia ale zároveň aj tieto termíny vysvetľuje. Tiež teda môže slúžiť aj ako študijný materiál.

Vzory príkladov a testov z certifikačnej skúšky

Vaše znalosti si môžete sami vopred otestovať. Pripravili sme pre vás vzorové testy a príklady zadaní, s ktorými sa môžete stretnúť na ostrej skúške.

Test pre IPMA stupeň D: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TdE0yAAsNEyGBq1-QzUIsxAMZ8apCnNPjSg-ODl8HURUN05HMEFNTTQ5Tzc1TlA0UTIyTjgxNFBWQy4u

Písomná časť IPMA stupeň D: ukážka

Písomná časť IPMA stupeň C: ukážka

Písomná časť IPMA stupeň B: ukážka

Prajeme užitočnú prípravu a veľa úspechu na skúške.