IPMA Best Practice week

IPMA Best Practice Week 2021 Apríl

Každoročné podujatie IPMA Global Best Practice Week, tento rok virtuálne, sa zameriava na aktuálne témy v oblasti projektového riadenia.
Cieľom podujatia je spájať osvedčené postupy z celého sveta. Tento rok nosnou témou bude Resilience – v preklade odolnosť, životaschopnosť, pružnosť.
Ako dosiahnuť vynikajúce výsledky stresujúcich projektov vyvážením výkonných tímov?
Aspekty ako vytvorenie kultúry bezpečnosti v nebezpečnom čase, jasná komunikácia zámerov a cieľov, formovanie tímu s nízkou fluktuáciou sú veľmi aktuálne témy.

Prečo sa zúčastniť IPMA GLOBAL BEST PRACTICE WEEK?

  • Odborníci svetovej triedy, ktorí prezentujú a diskutujú o významných štúdiách a osvedčených postupoch projektového riadenia
  • Účasť na globálnom virtuálnom podujatí s možnosťou interakcie, nadväzovania kontaktov a nadväzovania nových vzťahov
  • Pôsobivé prezentácie vrátane otázok a odpovedí / diskusií
  • Prípadové štúdie a prezentácie – založené na projektoch, z rôznych častí sveta
  • Kombinácia miestnych a globálnych prístupov
  • Záznam z konferencie k dispozícii na opätovné použitie

Vstupenky

  • Zvýhodnené vstupné pre členov IPMA
  • V cene individuálnej vstupneky sú zahrnuté aj Masterclassy
  • Korporátna vstupenka až pre 8 účastníkov (4+4)

Registrujte sa na podujatie Apríl 26 až 29, 2021.


Registrácia

Svetový odborníci – Keynote Speakers


Viac o Keynote Speakroch