Mentoring a koučing 

Dobrí projektoví manažéri nie sú vždy automaticky aj dobrí mentori či kouči projektového riadenia.

Dobrí mentori a kouči potrebujú zvládnuť nielen spôsobilosti manažéra, potrebujú si taktiež osvojiť doplňujúce spôsobilosti špecifické práve pre mentorov a koučov.

Ponúkame  Vám zoznam odborníkov, ktorých sme pre vás overili ako z pohľadu ich odborných znalostí  v oblasti projektového riadenia, tak aj z pohľadu ich spôsobilostí ako koučov a mentorov.

Všetci nami odporúčaní mentori a kouči spĺňajú najprísnejšie kritériá definované v štandardoch IPMA: ICB4 – Individual Competence Baseline (SPS4 – súbore požadovaných spôsobilostí na projektové riadenie) a ICB4CCT Individual Competence Baseline for Coaches, Consultants and Trainers.

Ak máte záujem o kouča alebo mentora na Váš projekt, napíšte nám.