Moja osobná skúsenosť s IPMA Slovakia!

Rád by som sa podelil o skúsenosť, ktorú som mal možnosť absolvovať v tomto hektickom období, kedy všade okolo nás rezonuje téma COVID19.

Pracujem na pozícii Head of Project Competences Center v medzinárodnej korporátnej spoločnosti Framatome, ktorá má jednu z pobočiek aj na Slovensku Framatome Controls s.r.o. Primárne sa venujeme riadeniu projektov v oblasti havarijných riadiacich systémov v jadrovom priemysle v rámci Európy.

Našou snahou je neustále zlepšovanie a preto sme hľadali možnosť, ako si rozšíriť naše vedomosti a ako si zvýšiť kvalifikáciu v oblasti projektového manažmentu. Po analýze dostupných možností, štúdiom recenzií a priamych odporúčaní sme oslovili  Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR), ktorá od roku 2019 používa značku IPMA Slovakia.

Absolvovali sme online prípravný kurz, na ktorom sme si s kolegami zopakovali a osvojili všeobecne uznávané pravidlá a zásady projektového riadenia. Stretli sme sa s vysokou odbornosťou, profesionalitou a kredibilitou. Lektori nám pomohli zodpovedať viaceré otázky v oblasti projektového manažmentu a upriamili našu pozornosť na nové a moderne trendy v oblasti Projektového riadenia.

Následná certifikácia (rovnako online) v príslušných úrovniach podľa stupňa seniority a predchádzajúcej praxe vyžadovala vysoké nároky, avšak bola vedená na profesionálnej úrovni s dôrazom na pridanú hodnotu a zachovanie vysokého kreditu IPMA Slovakia.

Ak hľadáte pre seba, alebo Vašich projektových manažérov, ako sa posunúť ďalej, ako poskytnúť Vašim zákazníkom profesionálnejší prístup v oblasti projektového riadenia, tak spolupráca s IPMA Slovakia je tá správna a overená voľba.

Ing. Miroslav Zimermann