Vaše udržateľné projekty – nominácie

V tomto článku vám bližšie predstavíme projekty nominované do súťaže Vaše udržateľné projekty. Hlasovať o najviac inšpiratívnom alebo najzaujímavejšom projekte môžete tu: https://forms.office.com/r/uzTvNui7We

Udržateľný projekt pevný ako skala
Ciele projektu

 • Oživenie minerálnej vody značky Kláštorná

 • Spustenie výroby v Kláštore pod Znievom
 • Zmena dizajnu fľaše s využitím recyklovaného PET
 • Začatie distribúcie novej značky Českej republike a na Slovensku
 • Implementácia systému SAP a nastavenie štandardných firemných procesov

Benefity

 • Oživenie výrobného závodu a značky Kláštorná
 • Nový kabát značky, nové logo, pôvod značky a jej benefity
 • Predaj novej minerálnej vody s vápnikom aj v Českej republike
 • Spolupráca s ľuďmi, ktorí výrobu v Kláštornej dlhé roky poznajú
 • Výroba podľa štandardov kvality spoločnosti Kofola
 • Kvalita recyklovaného PET materiálu, postupný prechod na 100% rPET
 • Podpora predaja a spustenia vo všetkých veľkých reťazcoch
 • Nastavenie štandardných firemných procesov pre nový závod

Zhodnotenie udržateľných aspektov

 • Prvá výroba s 50% rPET
 • Čisto prírodná minerálna voda
 • Panenský PET materiál sme nahradili recyklovaným

Inšpirácia pre vás

Projekt plný zmien a odvážnych rozhodnutí

 • Začatie výroby s 30%, 50% a nakoniec 100% podielom recyklovaného PET materiálov
 • Zmena tvaru fľaše
 • Launch neznámej značky Kláštorná Kalcia v SR
 • Začatie projektu uprostred prázdnin
 • Implementácia systému SAP počas 4 mesiacov
 • Posunutie spustenia projektu o 3 mesiace neskôr (01/2019-03/2019)
 • Komunikácia benefitov vody bohatej na vápnik
 • Spolupráca s lekármi a výživovými poradcami
 • Exkluzívne spustenie predaja o 2 týždne skôr na jednej predajnej sieti na Slovensku
 • Dvojnásobné predajné výsledky oproti pôvodnému plánu

Úskalia

 • Úprava zadania v bežiacom projekte
 • Časové posunutie spustenia projektu
 • Komunikácia rizík po celú dobu projektu
 • Spolupráca s obcou, materskou škôlkou a miestnymi obyvateľmi
 • Časovo rozsiahle testy vo výrobe a logistike

::

Sadíme budúcnosť

Projekt je zameraný na rozvoj lokálneho územia v súlade s tradíciou a súčasne pre moderný život občanov. Pridruženým benefitom je rozvoj miestnej komunity a spolupráce. Výsledkom projektu je moderná cyklotrasa osadená oskorušami, ktoré vytvárajú prirodzený tieň cyklistom či turistom, životný priestor pre hmyz a vtákov.
Udržateľnosť projektu spočíva v následnej starostlivosti: strih, kosenie, polievanie. Okrem toho chystáme ekologickú solárnu sušiareň, aby sme sa s týmito tradičnými regionálnymi produktmi mohli ponúknuť aj cyklistov. Tiež sme oslovili okolité školy, ktoré by mohli do svojich osnov zahrnúť staré krajové odrody. Naprázdno neobídem ani potulní štepári, ktorí si budú môcť nabrať z našej génovej banky vrúble starých odrôd.

Ciele projektu

 • Prilákanie ďalších cykloturistov
 • Zatraktívnenie cyklotrasy cez zelenú infraštruktúru
 • Prinavrátenie starých tradičných odrôd do krajiny

Benefity pre spoločnosť

 • Krajinotvorný prvok
 • Proti erozívna funkcia
 • Edukatívna činnosť
 • Zdroj zdravého ovocia
 • Vytvorenie génovej banky

Zhodnotenie udržateľných aspektov

 • Počet cyklistov
 • Geocache log
 • Inšpirácia
 • Rodinné zázemie
 • Rakúsko – moravské vinárske cyklotrasy
 • Snaha zachovať tradície

Úskalia

 • Rozdrobenosť pozemkov
 • Súhlasy vlastníkov
 • Súhlasy nájomcov
 • Chýbajúca legislatíva
 • Index rastu cien

Viac informácií na www.darmoty.sk

::

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Problém, ktorý projekt rieši 65 % detí, ktoré teraz začínajú navštevovať školu, bude mať zamestnanie, ktoré momentálne ešte neexistuje. 98 % riaditeľov ZŠ sa domnieva, že informatika je dôležitá pre budúcnosť žiakov (4. Najdôležitejší predmet), ale… Len 10 % škôl navýšilo dotáciu na výuku informatiky nad rámec 1 povinnej vyučovacej hodiny týždenne a 39 % základných škôl nemá ani jediného učiteľa vzdelaním 2. stupňa v odbore učiteľstvo informatiky.

Pozri: Kompletný prieskum FOCUS Informatika ako dôležitý predmet pre budúcnosť žiakov (jún 2020) https://www.nadaciapontis.sk/wp-content/uploads/2020/09/Vysledky_prieskumu_FOCUS_jun_2020.pdf

Kto je koordinátor: Kontaktná osoba za školu pre oblasť digitálnych kompetencií, vzdelávanie a nástroje v oblasti informatiky a výuky s využitím digitálnych technológií.

Poskytovateľ podpory pre kolegov v oblasti rozvoja ich digitálnych zručností, využitia digitálnych technológií vo výučbe a tiež výuky informatiky.

Aktívny/a člen/členka komunity koordinátorov.

Cieľ projektu

 • Unikátny medzisektorový partnerský ekosystém
 • Riadenie & Governance programu
 • Aplikovanie projektového Know-how z komerčnej praxe
 • Meranie vplyvu & Spolupráca s Ministerstvom školstva

Benefity pre zapojené stakeholdery

 • Synergia
 • Relevantnosť a praktickosť curricula
 • Udržateľnosť financovania a realizácie v čase
 • Nákladová efektívnosť

Zhodnotenie udržateľných aspektov

 • Zabezpečenie výučby informatiky na základných a stredných školách a spolupráca s Ministerstvom školstva.

::

Planéta našim deťom

Od občanov zbierame obalový a výplňový materiál, ktorý používajú predovšetkým e-shopy na ochranu tovaru pri jeho zasielaní zákazníkom. Spolupracujeme s e-shopmi z blízkeho okolia, aby sme šetrili prírodu aj pri preprave materiálov.

V obciach máme umiestnené špeciálne kontajnery, kde sa tieto materiály zbierajú. Kontajnery sú umiestnené väčšinou pri školských zariadeniach aj rodinných centier. Vyzbieraný materiál sa následne odovzdá lokálnym odberateľom na ďalšie použitie. Týmto skracujeme dobu, kedy by sa materiál zbieral do štandardných kontajnerov, recykloval a následne opäť vyrábal.

Pridanou hodnotou projektu je znižovanie nákladov e-shopov na nákup obalových/výplňových materiálov. U obcí je to potom znižovanie nákladov za nakladanie s odpadmi v súvislosti s novými nariadeniami EÚ. Revanš sú väčšinou vecné dary pre deti danej obce. Deti v Choceradoch získali darom od e-shopov napríklad temperové farby, hmyzí domček a tri knihy do obecnej knižnice.

Ciele projektu

 • Obmedzenie množstva odpadov z obalových a výplňových materiálov
 • Znovu využiteľnosť obalov a výplňových materiálov
 • Prepojenie najmladšej generácie s tou strednou

Benefity pre spoločnosť

 • Opätovné využívanie odpadových materiálov
 • Zapojenie obcí, škôlok, škôl, knižníc a ďalších záujemcov do zberu
 • Vedenie detí na triedenie odpadu od raného veku
 • Výukové predmety a zmysluplné darčeky po dohode so škôlkami a školami.

Zhodnotenie udržateľných aspektov

 • Počet zberných miest
 • Počet odberateľov

Čo nás inšpirovalo

 • Život
 • Naše dve deti
 • Skutočnosť, že triedime a rovnako to nestačí

Úskalia

 • Neistota miest a obcí pri nakladaní s odpadmi
 • A či bude vyzbieraný materiál znehodnotený
 • Strach škôlok o nevyzdvihnutý obsah kontajnerov
 • Neistota ľudí, čo všetko sa dá triediť
 • Finančná podpora

::

Nature Guiding – Medveď hnedý

Ciele projektu

 • Priblíženie a ukážka divokej prírody
 • Poukázanie na nevhodné praktiky človeka voči veľkým šelmám
 • Náuka bezproblémového spolužitia s veľkými šelmami
 • Chyby v manažmente veľkých šeliem
 • Možnosť pozorovania divokých zvierat

Benefity pre verejnosť

 • Ekológia
 • Rozšírenie
 • Početnosť

Zhodnotenie udržateľných aspektov

 • Ekológia
 • Spolužitie človeka s medveďom

Inšpirácia pre vás
Martin nás zoznámil s praktikami, ako sa medveďa nebáť a ako sa správať v divokej prírode, aby medveď nemal dôvod nás ohroziť.

Spolužitie človek / medveď

 • Dotknuté skupiny obyvateľstva
 • Konkrétne problémy
 • Možné riešenie

::

Zelené a zdravé KMT

Ciele projektu

Poukázať na narastajúcu dôležitosť a význam environmentálnej stratégie a jej previazanosť na firemnú /celokoncernovú/ kultúru a stratégiu.

Benefity projektu

V KraussMaffei Sučany sa zamerané na environmentálne projekty s použitím troch základných princípov :

 1. Ochrana životného prostredia – zníženie produkcie CO2, zlepšenie životného prostredia a ergonómie pracoviska
 2. Príprava environmentálnych projektov s kladnou finančnou bilanciou
 3. Aktívne zapojenie do projektov zamestnancov na všetkých úrovniach spoločnosti (od operátora až po vrcholový manažment)

Zhodnotenie udržateľných aspektov

3 fázy energetickej optimalizácie

 • Zvýšiť energetickú efektívnosť
 • Redukcia emisií nákupom zelenej energie
 • Výroba energie z obnoviteľných zdrojov

Inšpirácia pre vás

Čím chceme inšpirovať ostatných?

 • Ukázať, že aj enviro projekt je možné realizovať s kladnou fin bilanciou
 • Ochota podeliť sa s našimi skúsenosťami
 • Začiatkom spolupráce s VŠ na diplomovej práci ako sa ovplyvňuje enviroment a podnikateľská činnosť našej firmy
 • Radi by sme vás tiež počúvali a učili sa od Vás
 • Začať prípadnú diskusiu o spolupráci na zelených projektoch
 • Ako sme zapojili interných výrobných ľudí a špecialistov, nielen manažment
  · Spolupráca so študentmi VŠ a SŠ
  · Duálne vzdelávanie a Diplomové práce
  · Vybudovanie a vedenie lokálnej komunity
  · Cyklotrasa, DOD
  · Zamestnanec ako ambasádor zmeny
  · Navrhuje, realizuje a prezentuje výsledok
  · Zdravý a Aktívny zamestnanec,
  · Rest area, výsadba zelene
  · Dobrovoľníctvo
  · Domovy dôchodcov, zvieracie útulky

Úskalia

Kapacita ľudí, ale darí sa vďaka nadšeniu zamestnancov riešiť podľa aktuálnej potreby.

::

Čistá stopa pre naše deti! (Technické služby Brdy a Hrebene)

Udržateľnosť odpadov a podpora lokálnej sebestačnosti obcí

V roku 2021 mesta Mníšek pod Brdy a Nový Knín a obce Čisovice, Jíloviště, Klínec, Trnová, Voznice, Zahorany založili Dobrovoľný zväzok obcí Technické služby Brdy a Hrebene a následne zvozovú spoločnosť BOS s.r.o.

Problém, ktorý projekt rieši

Cirkulárna ekonomika obcí: ekonomická a ekologická transformácia. Dva roky rokovania starostiek a starostov miest a obcí regiónu, to všetko ovplyvnené Covidom. Zákon o odpadoch (č. 541/2020 Zb.). Do 31. decembra 2023 sa organický odpad zváža samostatne alebo zhodnotí pri zdroji. Do 1. januára 2025 oddelený zber textílií a nebezpečných odpadov z domácností. Záväzné ciele recyklácie komunálnych odpadov: 55 % v roku 2025 (teraz cca 38 %), 60 % v roku 2030, 65 % v roku 2035. Koniec skládkovania zhodnotiteľného odpadu v roku 2030.

Cieľ projektu

 • Odpadové hospodárstvo pod kontrolou obcí
 • Stratégia a napĺňanie konkrétnych krokov na predchádzanie vzniku odpadu, znovuvyužitie výrobkov a materiálu, recykláciu separovaného odpadu, energetického využitia zvyškového odpadu

Benefity pre zapojené stakeholdery

 • 100% prehľad nad množstvom a typom produkovaného odpadu
 • Nové materiálne a energetické zdroje
 • Menej odpadu
 • Nastavenie vlastných ekonomických parametrov (služba občanom vs. komerčný zisk)
 • Možnosť komunálnych synergií (spolupráca viacerých regiónov – ekonomická sila v predaji triedených odpadov)

Zhodnotenie udržateľných aspektov

 • Transparentné nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom
 • Informovanosť obyvateľov o množstve odpadu, ktoré produkujú – osveta

Inšpirácia pre vás

 • Dobrá prax z miest, kde to už funguje (regióny Malá Haná, Dolnobřežansko)

Úskalia

 • Kto nemeria, ten neriadi – analýza dát zo spoľahlivého zdroja je základ ďalšieho postupu
 • Hrozby zo SWOT analýzy: Tlak z radov privátnych firiem z dôvodu straty trhu a tlaku na cenu
 • Mať zaistené technické, prevádzkové a personálne rezervy. Zmena vždy ohrozuje niečiu záujmy. Dlhodobo nemožno spolupracovať bez vzájomnej dôvery. Čím dlhodobejší projekt, tým hlbšia musí byť dôvera. Bez skúseného poradcu či partnera so skúsenosťou dobrej praxe narastá časová aj finančná náročnosť projektu. Chýba legislatívna súčinnosť, nadväznosť dodávateľských reťazcov a výrobcov, najmä na recykláciu. Stavebný odpad má najväčší podiel na odpade, ale je ťažké presadiť pri realizácii demolácií, stavieb. Organický odpad je najľahšia & najväčšia zložka SKO, obec má možnosť vlastnej koncovky, ale chýba dotačná podpora.

Dobrá správa na záver

V ČR vyrába biometán z gastroodpadu BPS Rapotín (od r. 2019), v EÚ cez 500 výrobní biometánu z komunálnych odpadov.

::

Mestská hra s prvkami únikovky Zachráň Letnú!

Problém, ktorý projekt rieši

Ako môžem prispieť udržateľným projektom k udržateľnosti aktivít pre deti, ktoré organizuje spolok, keď nikto z dobrovoľníkov, ktorí pracujú v spolku už nemá čas.

Cieľ projektu je v súlade s programovými cieľmi spolku Letná žije! a tie sú: Navrátiť občiansku vybavenosť do najstaršej baťovskej štvrti Letná. Na Letnej sa musí dobre žiť všetkým generáciám.

Mladé rodiny potrebujú školy a škôlky a starousadlíci majú právo na dôstojný vek vo svojej štvrti. Urobme z Letnej bezpečnejšiu, čistejšiu a dobre občiansky vybavenú štvrť, kde sa dobre žije všetkým generáciám.

Projekt ako hra upozorňuje na problémy na Letnej iným spôsobom, než to možno urobiť na verejných schôdzach s primátorom a pomocou interpelácie na rokovaniach Mestského štatutárneho mesta Zlína (čo sme tiež skúšali, ale bez úspechu).

Cieľ projektu

Vytvoriť vo verejnom priestore hru, do ktorej sa môžu zapojiť deti aj dospelí.
Cieľom projektu je naplniť poslanie spolku, deklarovať ho na Facebooku spolku, a pritom sa nezblázniť z množstva práce a úloh s tým spojených. Hlavnou postavou hry je malé dievča, ktoré sa nedopatrením z rokov minulých dostane do súčasnosti. Je nešťastná z toho, že nemôže na Letnej nájsť žiadne deti a komentuje to. Hráč prechádza niekoľko zastavení a pomocou QR kódov sa dostáva k videu a pozoruje jej príbeh. Na každom zastavení ho čaká otázka. Keď správne odpovie, získa nápovedu o úkryte ďalšieho zastavenia.

Benefity pre spolok Letná žije!

Nová aktivita pre deti. Stále dostupná po celý rok bez ohľadu na počasie a bez obmedzení. Návštevnosť, reakcie hráčov a obľubu hry môžeme komentovať na Facebooku spolku. Tým tiež popularizujeme činnosť spolku a lákame nových členov.

Zhodnotenie udržateľných aspektov

Tento udržateľný projekt je umiestnený vo verejnom priestore, ale svojím rozsahom ho ani nezaťažuje, ani neobmedzuje. V tom je jedna stránka udržateľnosti. Aktuálnosť hry a úlohy sú udržiavané z počítača autora hry. Prakticky nulové náklady na jej výrobu a rozmiestnenie. Hráč môže hranie kedykoľvek prerušiť a dohrať hru kedykoľvek. Druhá stránka udržateľnosti je v tom, že prispieva k udržateľnosti aktivít pre rodiny s deťmi v spolku dobrovoľníkov.

Inšpirácia pre vás

Inšpirácia spočíva v zúfalej snahe udržať život spolku a jej činnosť na rozumnej miere. Inšpiráciou je pozorovanie ostatných aktívnych členov spolku, ktorí chcú niečo robiť pre spolok, ale nemajú vôbec čas. Väčšina akcií spolku pre deti spočíva na ochotných rodičoch, ktorí deťom pripravia na stanovištiach ďalšiu zábavu. Pre všetkých z nás už nedosiahnuteľné z hľadiska voľného času.

Úskalia

Dospelí v kategórii staršej generácie nevedia čítať QR kódy. Najväčšie úskalie ale spočíva v distribúcii informácie o tom, že sa takáto hra v našej štvrti nachádza. Je naozaj nenápadná, aj keď je na veľmi frekventovaných miestach, napríklad na zastávkach hromadnej dopravy.