SPPR uvádza značku IPMA Slovakia

Spoločnosť pre projektové riadenie (SPPR) oslávila v roku 2019 presne 25. výročie svojho založenia.  

Počas celej svojej histórie pôsobenia spoločnosti napĺňala víziu rozvíjať projektové riadenie a spájať projektovú komunitu na Slovensku. SPPR počas 25 rokov poskytovala prostredníctvom partnerstiev, seminárov a konferencií platformu pre zdieľanie skúseností z projektov. Zvyšovala povedomie o projektovom riadení a prostredníctvom certifikovaných projektových manažérov zvyšovala podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku. 

Už od počiatku založenia SPPR sú jej aktivity spájané s aktivitami a projektami IPMA® (International Project Management Association). 

Medzi najvýznamnejšie aktivity patria: 

 • Certifikácia projektových manažérov podľa štandardu IPMA. 
 • Spolupráca a aktívna účasť na aktivitách SENET, čo je medzinárodná asociácia združujúca 15 členských krajín IPMA.
 • Rozvoj novej generácie mladých projektových manažérov prostredníctvom založenia a podpory IPMA Young Crew Slovakia. 

Nakoľko spolupráca SPPR s IPMA stále posilňuje, rozhodli sme sa ešte intenzívnejšie začleniť do medzinárodnej rodiny IPMA a priniesť tak ešte viac benefitov pre projektových manažérov a projektovú komunitu na Slovensku. 

Naše ďalšie aktivity chceme posilniť v týchto oblastiach: 

 • Rozvoj medzinárodných aktivít pre projektových manažérov. 
 • Posilnenie kompetencií a znalostných oblastí projektových manažérov.
 • Prostredníctvom zvyšovania počtu certifikovaných projektových manažérov naďalej zvyšovať podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku. SPPR preto uvádza novú značku IPMA Slovakia®. 

Radi by sme využili povedomie o medzinárodnej značke IPMA, zdieľanie skúseností s viac ako 70 krajinami sveta a priniesli tak na Slovensko ešte viac zaujímavých poznatkov o projektovom riadení. 

Čo je nové: 

 • Pri marketingovej komunikácii začneme využívať značku IPMA Slovakia 
 • Doména www.sppr.sk bude prelinkovaná s novými doménami www.ipma-slovakia.sk a www.ipmaslovakia.sk 
 • Obsah webstránky bude upravený so zameraním na produkty IPMA a IPMA Slovakia 
 • Vzniknú nové profily IPMA Slovakia na sociálnych sieťach (primárne LinkedIn, Facebook, Instagram)
 • Začneme používať nový vizuál pri prezentáciách (PowerPoint) 
 • Marketingové predmety budú výlučne so značkou IPMA Slovakia 

Čo ostáva bez zmeny: 

 • Výška členského poplatku 
 • Fakturačné a kontaktné údaje 
 • Stanovy 

Sme presvedčení, že nová silná značka bude ďalším krokom k ešte lepším službám pre našich členov.