Transformácia a ľudia

Transformácia a ľudia webinár

V našom druhom tohtoročnom webinári 18. marca 2021 sa zameriame  v súvislosti s transformáciami/zmenami na ľudí. Či už ide o zamestnancov, členov projektového tímu, partnerov alebo dodávateľov – transformácie sa nedajú robiť bez ich podpory a angažovanosti.

Prinesieme dva zaujímavé príspevky a radi by sme Vám predstavili našich hostí. Našim cieľom je urobiť

webinár maximálne zameraný na prax a zdieľať skúsenosti.

Change management & zmena kultúry

Našim prvým hosťom bude PhDr. Anna Hudáková.

Anna Hudáková

 

Anna Hudáková má viac ako 25 rokov skúsenosti v oblasti manažmentu medzinárodných firiem. Začínala ako Sales Manager a už viac ako 20 rokov sa venuje HR v oblasti strategického riadenia ľudských zdrojov a organizačnému rozvoju. Viedla významné transformácie a integrácie v Slovenskej aj Českej republike, podieľala sa na globálnych a európskych projektoch v rámci Deutsche Telekom Group a Sanofi Group.

Vyštudovala Výchovu a vzdelávanie dospelých UPJŠ, Human Resources MCE Brussels a viacero exekutívnych vzdelávacích programov na London Business School.

Anna bude hovoriť o riadení zmien a zmene kultúry. S transformáciou sa nutne spája riadenie zmien. Úspech transformácie závisí od toho, ako sa nám podarí  pre zmenu získať ľudí, ako ich tou zmenou prevedieme a ako aktívne budú ľudia zapojení, aby boli súčasťou jej realizácie.

HR AGILE – Slovenská Sporiteľňa

Druhým príspevkom na našom webinári bude HR AGILE. Transformáciu a výzvy nám predstavia Janka Pelešová a Eliška Furtkevičová. Krátko sa nám predstavili a vyzerá to na veľmi zaujímavý príbeh.

Janka Pelešová

Janka Pelešová

“Som už tri roky Senior HR Biznis Partner v Slovenskej sporiteľni. Predtým som niekoľko rokov pôsobila ako HR manažér v dvoch slovenských IT spoločnostiach. Keď v Sporke vznikol prvý LAB (= agilný tím), moji nadriadení usúdili, že nakoľko mám skúsenosť s IT, rozumiem agilite. A stala som sa ich Biznis partnerom. Neskôr pribúdali ďalšie LABy. Hoci to nespadá do mojej pôsobnosti, vyberala som pre ne aj všetkých Scrum Mastrov – a tak som sa zoznámila s Eliškou. V súčasnosti si spoločne užívame v našom samoriadiacom sa HR tíme.”

 

Eliška Furtkevičová

Eliška Furtkevičová

“Keď som po 11 rokoch v medzinárodnom korporáte hľadala nové výzvy, natrafila som na inzerát od Sporky. Zaujal ma, prihlásila som sa a zobrali ma. Som v Sporke vyše roka. To, čo ma presvedčilo prijať ponuku, bol pocit z ľudí, šéfky a to, keď mi Janka povedala, že sa do roboty vlastne teší.

V tejto práci využívam svoje skúsenosti z predošlej práce, kde som pričuchla nielen k agilite, ale aj manažmentu a vedeniu ľudí. Veď byť súčasťou agilného tímu, pomáhať mu a viesť ho bez týchto zručností snáď ani nejde. Som príkladom človeka, ktorý začiatky svojho agilného fungovania bral s rezervou, ba až s nevôľou, ale časom a skúsenosťami viem, že agilita je nielen moja obživa. Baví ma. Agilné tímy či samoorganizácia majú veľkú silu.”

Registrovať sa na podujatie Transformácia a ľudia 18.3.2021 od 17:30 do 19h môžete tu: Registrácia Formulár

Tešíme sa na Vašu účasť.