Webinár Transformácie

Rok zmien a transformácie

Rozmýšľali sme, akú tému priniesť v roku 2021 prostredníctvom našich odborných podujatí. Ktoré témy sú aktuálne pre komunitu ľudí, ktorí riadia projekty a programy? Čo teraz rezonuje v organizáciách? Kde potrebujú organizácie podporiť?

Na základe spätnej väzby od našej komunity, členov i sledovania celospoločenského vývoja a aktuálnych výziev pri riadení, sme sa rozhodli v tomto roku venovať téme zmien a transformácií organizácií.

Prečo transformácie

Zmeny sa často riadia cez projekty, programy. Transformácia by mala mať víziu, ale aj plán a dobrý tím. So zmenami prichádzajú aj riziká a obavy, či odpor k zmenám.

Cieľom IPMA Slovakia je posilňovať kompetencie a znalosti v oblasti riadenia projektov, a tým zvyšovať podiel úspešných a profesionálne riadených projektov – aj veľkých projektov a transformácií.

V rámci plánovaných podujatí prinesieme zaujímavých hostí a rečníkov z praxe a veríme, že zdieľaním ich skúsenosti a poznatkov Vás inšpirujeme, motivujeme i  obohatíme.

Radi by sme tému Transformácie priblížili z rôznych pohľadov, zameriame sa najmä na nasledovné aspekty:

  1. Ako transformáciu začať – Utorok 2.Februára 2021 o 17.30h-19h, hosť: Ladislav Petényi – Telekom Romania, registrácia link
  2. Ľudia
  3. Procesy
  4. Nástroje
  5. Prostredie

Sledujte nás aj na Linkedin a Facebook.

PS: Ak máte tip na ľudí, ktorí takéto projekty veľkých transformácií v organizácií vedú a chceli by sa zapojiť do našej výmeny informácií a diskusie, dajte nám vedieť.