Prémiová certifikácia už 14.12.2020

Ponúkame Vám unikátnu príležitosť, ktorá sa štandardne sa neposkytuje.

Prémiová online certifikácia na IPMA stupeň C a B

»POZOR: Prihlasovanie do 11.12.2020. Prihláste sa tu.

»Termín písomná časť: 14. december 2020 o 9:00 hod.

 

Priebeh skúšky:

» Otvorené otázky

» Trvanie 3 hodiny

» ONLINEMicrosoft Forms – test prístupný cez prehliadač

»Počas písomky sa vykonáva dohľad a záznam prostredníctvom Microsoft Teams

»Písomka je Open Book – je možnosť použiť literatúru no bez možnosti využiť pomoc inej osoby.

 

Podmienky písomnej časti a jej úspešnosti

Na splnenie podmienok certifikácie je potrebné zvládnuť (úspešne odpovedať) minimálne 11 zo 14 spôsobilostí.

Spôsobilosť je vyhodnotená ako zvládnutá, ak získate potrebný počet správnych odpovedí/riešení.

Aby ste vyhoveli, musíte preukázať vedomosti v potrebnom počte prvkov spôsobilosti (PS) prostredníctvom ich kľúčových ukazovateľoch spôsobilosti (KUS). Niektoré otázky na seba môžu nadväzovať, niektoré sú samostatné.

Overuje sa 13 spôsobilostí za skupiny POSTUPY a 1 spôsobilosť zo skupiny PERSPEKTÍVA, spolu 14 spôsobilostí.

Vždy je uvedený minimálny počet správne zodpovedaných/ vyriešených otázok/ úloh, potrebných na to, aby bola spôsobilosť vyhodnotená ako zvládnutá

 

Poplatok

1.Poplatok pri realizovaní písomnej skúšky, ktorí platí každý záujemca.

stupeň C 45€ bez DPH

stupeň B 55€ bez DPH

 

2. V prípade úspešného absolvovania písomnej skúšky a záujmu o získanie certifikátu uchádzač zaplatí zvýhodnenú cenu:

stupeň C 600 € bez DPH

stupeň B 940 € bez DPH

 

Uchádzač sa v prípade úspešnej písomnej časti zaregistruje na webe ipmaslovakia.sk.

Zaplatí poplatok a nahrá dokumenty:

Objednávka k certifikácii IPMA – 2. časť

Formulár pre sebahodnotenie

Odborný životopis

Súhrnná správa – prehľad projektov s Prílohou na určenie zložitosti projektov

 

Záujemci o STUPEŇ B Zadanie pre spracovanie Správy o projekte/ projektoch IPMA stupeň B

 

Tešíme sa na Vašu účasť 😉