Výsledky volieb – IPMA Council of Delegates Sevilla 09/2023

S potešením vám oznamujeme výsledky volieb, ktoré sa uskutočnili počas zasadnutia Rady delegátov IPMA (CoD) v Seville v Španielsku, ktoré sa konalo 23. – 24. septembra 2023.

Tieto voľby prinesú do našej organizácie nové vedenie, vybraní úradníci preberajú svoje funkcie s účinnosťou od 1. januára 2024.

Tu sú výsledky pre kľúčové riadiace pozície:

1. Mladen Vukomanovič, ktorý pôsobí už druhé funkčné obdobie ako viceprezident pre rozvoj profesie, bol zvolený za prezidenta IPMA.

2. Marco Buijnsters, súčasný predseda finančného výboru, a Silvia Drahošová, zodpovedná za produkt IPMA Consultants, Coaches & Trainers (CCT), členka IPMA Certification and Validation Management Board (CVMB), boli zvolení za viceprezidentov IPMA.

3. Joop Schefferlie, prezident IPMA, bude pôsobiť ako predseda rady IPMA.

4. Laurens de Bever, ktorý v súčasnosti vedie Radu pre certifikáciu a validáciu IPMA (CVMB), bol opätovne zvolený na druhé funkčné obdobie.

5. Elsa Paasilinna bola zvolená za IPMA predsedníčku predstavenstva Young Crew.

6. Lorenz Schneider, audítor IPMA, bol znovu zvolený a Roy Williams Goti bude slúžiť ako 2. audítor.

Okrem toho boli počas stretnutia CoD v Seville zvolení aj členovia troch poradných výborov IPMA, pričom do každého výboru bolo vybraných päť jednotlivcov.

Za úspešné ukončenie funkčného obdobia by sme sa chceli poďakovať Oxane Klimenko, odchádzajúcej viceprezidentke pre štandardy a certifikáciu.

Všetkým zvoleným funkcionárom blahoželáme a všetkým kandidátom, ktorí sa volieb zúčastnili, ďakujeme.

Špeciálna gratulácia patrí našej kolegyni – Silvii Drahošovej, bývalej prezidentke a súčasnej predsedníčke výboru IPMA Slovakia.

Tešíme sa z jej zvolenia za viceprezidentku IPMA, blahoželáme a prajeme veľa úspechov v novej funkcii.