IPMA Agile Leader

Agile Leadership už aj v rámci IPMA certifikácie

Je to už nejaký ten čas čo sa pojem Agile stal veľmi populárnym. Spája sa s rôznymi ďalšími slovami ako napríklad metodika, produktový vývoj, mindset a podobne. A to že nejde iba o slovné spojenia, je v dnešnej dobe viac ako zrejmé. Je to celkom prirodzené že pre rýchlo sa meniaci svet, technológie, správanie a potreby zákazníkov sa premietli do nového spôsobu akým sa dnes rôzne produkty vyvíjajú.

Nový typ lídra

Tým pádom sa celkom logicky vytvára aj priestor pre nový typ lídra. Môžeme ho spokojne nazvať Agile líder. Keď Agilného lídra porovnáme s tzv. klasickým lídrom z posledných rokov, tak nájdeme viacero výrazných odlišností.
Preto IPMA prichádza so samostatným certifikačným programom pre agilných lídrov IPMA Agile. Kto pozná už nejakú IPMA certifikáciu tak určite vie že IPMA ponúka niekoľko úrovní certifikácie. Tak isto je to aj pre Agile líder certifikáciu.

Agile Leader

Vstupnou bránou je certifikačná úroveň Certified Agile Associate – Level D.

  • Táto certifikácia je v podstate pre každého.
  • Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti ako pri vyšších stupňoch.

Ak Vás zaujíma agilný spôsob fungovania, je to ideálna forma ako sa do danej problematiky ponoríte pri príprave
na certifikačnú skúšku. Ideálne sa táto certifikácia hodí pre každého, kto je priamo alebo nepriamo súčasťou organizácie ktorá využíva agilné metódy, Tým pádom umožní lepšie pochopiť základné agilné princípy.

Príkladom môžu byť tímy personálneho oddelenia, back office oddelenia alebo aj finančné oddelenie. No a samozrejme že je to vhodná certifikácia aj pre aktívnych členov agilných tímov, ktorý by si chceli overiť svoje chápanie agilného prístupu.

Pre tých skúsenejších má IPMA k dispozícii certifikačnú úroveň Certified Agile leader – Level C.

Ako skúsený agilný líder určite nebudete mať problém zdokladovať prax v rozsahu 200 dní za posledné tri roky, čo je podmienkou na absolvovanie certifikačného procesu.

Certifikácia

Certifikačný proces pre úroveň pozostáva z absolvovania písomného testu. Pre úroveň C absolvujete okrem testu aj osobný pohovor s hodnotiteľmi.
IPMA sa pri každej svojej certifikácii pozerá na danú certifikovanú oblasť naozaj komplexne. To je asi hlavný
rozdiel oproti ostatným certifikáciám.

Nehodnotíme či viete presne postupovať podľa nejakej metodiky. IPMA definuje tzv. súbor požadovaných schopností ktoré by mal odborník v danej oblasti spĺňať. S úrovňou certifikácie rastie aj úroveň preverenia týchto schopností u uchádzača. Čím vyššia úroveň certifikácie, tým väčší dôraz na praktické aplikovanie daných spôsobilostí.

Uchádzač dostáva konštruktívnu spätnú väzbu na ktorej môže ďalej stavať a v oblasti agilného líderstva rozvíjať. Osobný rozhovor vedú skúsený hodnotitelia z praxe.

Najrýchlejšia cesta pre získanie akýchkoľvek informácií ohľadom IPMA Agile leader certifikácie alebo ak máte rovno záujem sa prihlásiť na skúšku, kontaktujte IPMA Slovakia certification@ipmaslovakia.sk

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o IPMA Agile certifikácii prípadne iných certifikáciách určite navštívte IPMA Agile.