IPMA podporuje projektovú metodiku Európskej komisie PM2

Medzinárodná asociácia projektového manažmentu (IPMA) podpísala Memorandum o porozumení (Memorandum of Understanding) na podporu používania metodiky PM2, ako súčasti neustáleho profesionálneho rozvoja projektových profesionálov.

PM2 je štíhla a efektívna metodika projektového manažmentu vyvinutá a udržiavaná Európskou komisiou. Hoci bola pôvodne navrhnutá pre verejnú správu a vládne orgány, vďaka jej jednoduchosti a ľahkému zavádzaniu ju prijalo široké spektrum verejných a súkromných organizácií.

IPMA tak bude využívať metodiku projektového manažmentu Európskej komisie PM2 na vzdelávanie a školenie projektových profesionálov a certifikáciu ich kompetencií.

IPMA bola prvá asociácia projektového manažmentu založená v roku 1965, ktorá neustále rozvíja a certifikuje kompetencie prostredníctvom svojej siete národných členských asociácií a svojich akreditovaných certifikačných orgánov.
Týmto spôsobom IPMA rozšíri metodiku Európskej komisie cez viac ako 70 krajín a 5 kontinentov, čo povedie k harmonizovanému prijatiu, používaniu a šíreniu metodiky (vrátane všetkých krajín EÚ).

 

Vďaka silnému medzinárodnému zastúpeniu IPMA a prepojeniu s verejným sektorom IPMA verí, že PM2 Európskej komisie prispeje k zvýšeniu kompetencií ľudí pracujúcich v projektových rolách, procesoch projektového riadenia a organizačných kapacít. Európska komisia môže očakávať aj zvýšenie kapacít organizácií realizujúcich projekty financované z EÚ.