Webinár IPMA Slovakia – Digitálna transformácia a udržateľnosť

Digitálna transformácia je a bude ešte chvíľu veľmi aktuálnou témou. Pandémia nás v nej riadne preverila a v odborných kruhoch sa hovorí, že „vďaka pandémii“ sa 2 roky digitalizácie uskutočnili za  dva mesiace. Aj my v IPMA SLOVAKIA ostaneme zatiaľ v online priestore, kde prediskutujeme témy digitálnej transformácie spolu s témami udržateľnosti.

Na čo sa môžeme tentoraz tešiť?

Dozvieme sa napr. o programe koordinátorov digitálnych kompetencií – o unikátnom vzdelávacom programe pre učiteľov, ktorého ambíciou je nielen zlepšiť úroveň digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov, ale aj podporiť efektívne využívanie inovatívnych digitálnych nástrojov vo vzdelávaní a prispieť k akcelerácii digitálnej transformácie slovenského školstva. Alena Kanabová ako jedna z iniciátoriek programu predstaví, ako  celá iniciatíva vznikla a ako sa postupne do dnešnej podoby vyvíjal jej partnerský ekosystém, v rámci ktorého sa spojili firmy, neziskové organizácie a zástupcovia pedagogickej sféry. Zároveň pomenuje výzvy a kritické faktory úspechu a udržateľnosti takejto medzisektorovej iniciatívy v kontexte programového riadenia, na ktorom sa od vzniku iniciatívy aktívne podieľa.

Predstavíme aj novovznikajúcu iniciatívu česko-slovenskej spolupráce, kde budeme hľadať a prinášať inšpiratívne projekty s témami udržateľnosti.

Najbližší webinár sa bude konať 7.10.2021 od 16:30-18:00. Link pre registráciu.